Hohlway ®

  What We Do

♦ Hohlway ® står for optimering og udvikling på det højeste niveau.
Vores unikke udviklingsprogram er resultatet af 20 års udvikling. Baseret på den dybeste viden tilgængelig og de nyeste teknikker, kombineret med omfattende knowhow og dyb indsigt er grundlaget lagt for, at løse enhver opgave og håndtere de ønsker og udfordringer, der gør sig gældende. Vi står for substantiel og langsigtet udvikling af enkelt personer, grupper, teams og virksomheder. Vores ekspertise tilvejebringer optimale resultater og fundamentet til succes.

♦ Real Growth Begins at The End of Your Comfort Zone !
Vi udfordre vores klienter i et dybtfølt ønske om vækst og udvikling til indfrielse af de satte mål. Fokus er at gøre klienten STÆRK - om ønsket er optimering, hjælp til konkrete problemer eller dyb restituering vil grundstrukturen være, at gøre klienten stærk.

♦ Custom Made
Enhver klient og deres situation er unik, og derfor skal et udviklingsforløb være lige så unik. Vi har ikke et prædestineret setup med forskelige statiske pakkeløsninger, man som kunde skal købe ind i. Hos Hohlway ® etableres et eksklusivt custom made forløb, der honorerer det unikke i den enkelte og er skræddersyet præcist til den aktuelle situation, fordi det er det der virker og skaber resultater.

♦ Full Package
Et arrangement er en "full package", hvor der tages effektivt hånd om hele klienten. I et fantastisk blend af styrkende - udviklende og livsfremmende komponenter tilvejebringes et komplet forløb med frugtbar udvikling på alle planer, der markerer indledningen til en succesfuld epoke.

♦ Self Management
Vores unikke udviklingsprogram er en livsvigtig og værdiskabende uddannelse i sig selv. Gradvis opnås indsigt og styrke til at stå alene. Målet er Self Management, hvorved udviklingen fortsætter og det etablerede høje niveau kan fastholdes.
♦ Organisk struktur
Udviklingsprogrammet foregår mellem de 2 poler: High Performace og den naturlig balance. Herved opnås optimal udvikling i en balanceret kontekst. Forløbet foregår i en autentisk og organisk struktur, hvor hver session tager udgangspunkt i klienten på det aktuelle tidspunkt.

♦ Holistisk
Et menneske er holistisk og derfor skal et udviklingsprogram være holistisk funderet. Alle lag i et menneske hænger sammen og påvirker hinanden. I en forenklet og med forståelse af, at de enkelte lag påvirker hinanden, indeholder vores unikke udviklingsforløb i en ikke udtømmende oversigt;

*  Styrkelse af Åndedrættet
Et kardinalpunkt i alt vi gør - ligesom det er i et menneske. Alle funktioner i et menneske er direkte eller indirekte linket til åndedrættet og kvaliteten heraf. Et hæmmet åndedræt er skadeligt. Vores teknikker bringer effektivt balance i åndedræt og gør det fuldendt. Et optimalt åndedræt er livsfremmende med utallige positive og sundhedskabende effekter.

*  Fysisk optimering
Strengths Development | High Performance Fitness med TRX - Core - Kredsløb & Koordinationstræning | Food Management, herunder vægtoptimering og detox | Restitution | HomeYoga™.

*  Psykisk robust
Effektiv viden og teknikker til håndtering af det psykiske helbred, herunder stress, angst, depression. Forløbet opbygger psykisk styrke og robusthed | Teknikker til afspænding af nervesystemet og dyb healing.

*  Mentalt styrkelse
Skærpelse af intellektet og bevidstheden med en øget klarhed og evne til at fokusere. Den mentale kapacitet styrkes med evne til at håndtere flere ting på samme tid | Forbedret hukommelse | Udvikling af disciplin og modstandskraft | Mindfulness.

*  Balance og harmoni i den indre verden
Effektive teknikker til indre ro og evne til at kunne slappe af, herunder forbedret søvn. Reducering af nervøsitet, uro, anspændthed, tanker mv., herunder håndtering af dyb langvarig stress og sårbarhed, samt frigivelse af tunge ophobede følelser og spændinger. Fremmer restitution, healing, selvstillid og contentment. Beroligere sindet og skaber balance, velvære, løftet energi og overskud | Meditation | Problemknusende rådgivning | Støttende og udviklende mentoring | Ayurveda | Self Management | Life Change.

Firm

Hohlway ®

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72    |    

♦   Opening Hours

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Ekspertise & Commitment

Still curious about Hohlway ®

♦   About

♦   f     |      in

Powered By ClickFunnels.com