Prisoversigt for Hohlway ®
Opdateret den 1. januar 2022
1   Generelt
1.1  Prisoversigten dækker ydelser hos Hohlway ®.
1.2  Gældende fra den 1. januar 2022.
1.3  Prisoversigten erstatter tidligere prislister.
1.4  Alle priser og tilbud er uden obligo.
.
2   Prispolitik
2.1  I ønsket om, at skabe gennemsigtighed og forudsigelighed i prisen på vores ydelser, har vi forskellige prismodeller.
2.2  Vores ydelser dækker over en række forskellige specialer og brancher, hvor behovene og opgaverne er forskelligartede, både i form og omfang. Herfor er en forventningsafstemning, også når det drejer sig om prisen på vores ydelser, vigtigt.
2.3  Vi bevæger os i et bredt spektrum fra de mere standardiserede ydelser, hvor effektiv og hurtig levering til en ofte kendt pris er afgørende, til de meget komplekse opgaver, hvor vores specialviden og "cutting edge"-problemløsning er central. Af denne årsag er forskellige prismodeller nødvendig for at tilpasse os vores klienters individuelle behov og ønsker.

3   Beregning
3.1  Generelt fastsættes vores honorar på grundlag af vores ressourceforbrug. Her indgår en samlet vurdering af det bestilte arrangement. I vurderingen indgår bl.a. opgavens omfang, kompleksitet, om der er særlige ønsker og behov der skal honoreres, samt klientens samlede situation.
3.2  Ved større og længerevarende arrangementer tillægges value‐based pricing, hvor prissætningen sker ud fra et gensidigt fairness princip. 

4   Etablering
4.1  I integritet overfor hver enkelt klient og deres situation, indledes med et etableringsmøde, hvor vi i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Derved tilvejebringes grundlaget for, at udforme, herunder prissætte arrangementet.
4.2  Etableringsmøde af 1 times varighed afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, med kr. 1.199,00 ekskl. moms. Ved forlængelse tillægges kr. 699,00 ekskl. moms pr. løbende halve time til den oplyste pris.
4.3  Hohlway ® fungerer som ekstern konsulent og rådgiver tilknyttet virksomheder og organisationer i ind og udland. Dette sker på faste kontraktvilkår over en nærmere aftalt periode.

5   Faste priser

5.1  Exclusive mentoring, coaching og rådgivning honoreres, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, med kr. 1.399,00 ekskl. moms. pr. time.
5.2  Afklaring og rådgivningsmøder afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, med kr. 1.199,00 ekskl. moms. pr. time.
5.3  Telefonmøder afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, med kr. 899,00 ekskl. moms. pr. samtale af 60 minutters varighed. Ved forlængelse tillægges kr. 549,00 ekskl. moms pr. halve time til den oplyste pris.
5.4  Holistisk Helbredskonsultation af 2 timers varighed afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, med kr. 1.999,00.
On phone (kun efterfølgende support) | Kr. 899,00.
Samtale af 60 minutters varighed.
5.5  Konsultation af 90 minutters varighed afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, med kr. 1.699,00. Ved forlængelse tillægges kr. 699,00 pr. halve time til den oplyste pris.
5.6  Call and Response™ af 3 timers varighed med max. 10 deltagerer afregnes, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, med kr. 4.999,00 ekskl. moms.
5.7  Timepris
Kr. 1.599,00 ekskl. moms.
Kr. 1.998,75 inkl. moms.

6   Medgået tid
6.1  Medgået tid i forbindelse med bestilte møder, problemer, administration af etableret arrangement herunder manglende betaling, konsulent og rådgivningsydelser, samt ekstra undervisningstid og anden bistand afregnings, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.

7   Akut assistance
7.1  Akut ydet assistance pålægges 20% til den til enhver tid gældende timepris i tidsrummet mellem kl. 09:00 og kl. 18:00 på hverdage.
7.2  Akutgebyret uden for dette tidsrum er på 40%, tillagt den til enhver tid gældende timepris.
7.3  Ydes den akutte assistance uden for de lokations Hohlway ® benytter, debiteres klienten særskilt for udlæg og omkostninger i forbindelse hermed.
7.4  Ydes der akut assistance, som en del af et længerevarende arrangement, vil omkostninger hertil være aftalt skriftligt i den indgåede kontrakt og til en lavere sats.

8   Udlæg
8.1  Klienten vil, ud over honoraret for den udførte rådgivning, undervisning og anden bistand, blive debiteret eventuelle udlæg i forbindelse hermed. Dette vil enten ske separat eller ved næste faktura.

9   Location
9.1  Møder, session og det etablerede arrangement kan afholdes på de af klienten valgte locations.
9.2  Location mere end 20 km fra vores hovedkontor i Hellerup pålægges et mindre tillæg på kr. 29,00 pr. påbegyndt 10 km.

10   Betalingsvilkår
10.1  Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, afregnes der pr. påbegyndt halve time til den til enhver tid gældende timepris.
10.2  Betalingsfrist er, hvor andet ikke er skriftligt aftalt, netto 8 dage fra fakturadato.
10.3  Betaling er forud.
Ved et større og længerevarende arrangement tilbydes forudbetalt ratebetaling.
10.4 Vort honorar tillægges moms i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Kristján Andrew Suresh Hohlweg
Founder / Owner / Managing Director of Hohlway ®
Copyright © 2022   ·   Hohlway ®   ·   All Rights Reserved by Kristján Andrew Suresh Hohlweg
Hohlway ® | CVR. 27687008 | Main Office (juridisk adresse) Tuborg Nord, Hans Bekkevolds Allé 7, DK-2900 Hellerup, Denmark
Powered By ClickFunnels.com