Hohlway ®

  Det værdiskabende aktiv !

♦ MOTIVATION
Det enkeltstående største aktiv for en virksomhed. Fundamentet er energi. 
En medarbejder i lav energi er ikke et aktiv for en virksomhed og kan ikke fastholde motivationen. Vedkommende kan heller ikke motiveres, uanset hvor fancy og dyre events vedkommende trækkes igennem. Ofte opnås blot en kortvarig forøget energi med en transparent motivation, der er umulig at fastholde og svær at omsætte for den enkelte medarbejder i den aktuelle jobfunktion. Lav energi genererer vedblivende problemer - utilfredshed og sygdom. Korrekt høj energi ophæver dette og er værdiskabende på alle parametre og grundlaget for alt.

♦ Tørre tal
Virksomheder med stærkt motiverede medarbejdere klarer sig langt bedre end virksomheder, hvis ansatte er demotiverede. Det viser Gallups Employee Engagement- undersøgelse med al tydelighed. De virksomheder, der ligger blandt den fjerdedel med de mest motiverede ansatte, klarer sig 10% bedre på kundeloyalitet, 21% bedre på indtjening og har 20% højere produktivitet end den fjerdedel af virksomhederne, som har de mindst motiverede ansatte.
 Intelligent lederskab.
Som leder og virksomhedsejer er det afgørende, at forstå vigtigheden af motivation, herunder hvordan den skabes - kardinalpunktet i enhver succesfuld virksomhed.

♦ Hohlway ® står for substantiel motivation.
Vi udvikler de grundlæggende elementer til dannelse af vedblivende motivation. Vi er vejen til at motivation bliver virksomhedens DNA og successkabende drivkraft.♦ Disponer klogt.

Afsæt ressourcer til, at forbedre det aktuelle motivationsniveau og etabler en high performance virksomhed, der skaber vejen til succes !
  • ​Forandring allerede ved første møde
  • ​Vi er det foretrukne valg hos de ambitiøse
  • Vi udvikler grundlaget for vedblivende motivation
  • ​Vi er vejen til at motivation bliver jeres virksomheds DNA

“ Move from low energi to high energi - from problems to success “

Firm

Hohlway ®

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72    |    

♦   Opening Hours

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Ekspertise & Commitment

Still curious about Hohlway ®

♦   About

♦   f     |      in

Powered By ClickFunnels.com