Hohlway ®

  Intellectual Property

♦ Impressum
Dette impressum er gældende for Hohlway ®.
Alle publikation sker på vegne af Kristján Andrew Suresh Hohlweg, Founder / Owner / Managing Director af Hohlway ®. Alt materiale er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Gengivelse, distribution, overførsel, visning, offentliggørelse eller udsendelse af det materiale, der er gengivet på dette website, kan kun ske i medfør af lovgivningen eller efter forudgående skriftlig aftale med Kristján Andrew Suresh Hohlweg.
Hohlway ®

Copyright © 2022

All Rights Reserved by Kristján Andrew Suresh Hohlweg
Immaterielle rettigheder
Hohlway ® er et registered trademark ®, beskyttet og ejet af Kristján Andrew Suresh Hohlweg. Beskyttelsen dækker Danmark og hele EU, herunder UK efter deres udtrædelse af EU.

♦ Ejerskab - Tilladelser.
Al materiale, herunder layout, tekster og publikationer, teknikker mv. 
udarbejdet til og benyttet af Hohlway ® tilhører Kristján Andrew Suresh Hohlweg og må ikke benyttes af andre uden skriftlige tilladelse fra Kristján Andrew Suresh Hohlweg. Hohlway navnet og figurmærke, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører Kristján Andrew Suresh Hohlweg og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med Kristján Andrew Suresh Hohlweg. Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden forudgående skriftlige tilladelse fra Kristján Andrew Suresh Hohlweg. Det er endvidere ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website, herunder alt indholdsmateriale eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden forudgående skriftlige tilladelse fra Kristján Andrew Suresh Hohlweg. Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. Det er dog tilladt for brugere af websitet at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til websitet, så længe dette sker på en loyal og til et anerkendelsesværdigt formål i overensstemmelse med gældende dansk ret. Tilladelsen er betinget af at Kristján Andrew Suresh Hohlweg forud underrettes og godkender linket.

Hohlway ® henviser til yderlig information via vores Legal Notice & Disclaimer og de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Firm

Hohlway ®

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72    |    

♦   Opening Hours

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Ekspertise & Commitment

Still curious about Hohlway ®

♦   About

♦   f     |      in

Powered By ClickFunnels.com