Hohlway ®

  Fremtidens Leder

♦ Fremtiden er nu !
Intelligent lederskab er at være på forkant med fremtid og det paradigmeskift, der har indtaget erhvervslivet. Virksomhedernes struktur vil ændre sig radikalt, både i opsætning, ledelse og ansatte.

♦ Virksomhedsstruktur
Vi befinder os i den fjerde industrielle revolution - en udvikling, der vil medføre en sammensmeltning af digitale, biologiske og fysiske teknologier. Udviklingen vil fundamentalt ændre den måde, vi lever, arbejder og kommunikerer med hinanden på. Den vil generere nye jobs og nye muligheder, men også medføre hidtil usete udfordringer økonomisk, sikkerhedsmæssigt og personligt. Lederens rolle fremover vil være at optimere det menneskelige potentiale, så freelancerne bliver inspireret og motiveret, mens de lever i overensstemmelse med deres personlige værdier.

♦ Ledelse
Kravet til en leder af den nye tid er markant anderledes end tidligere. En opgradering hertil kan ikke klares med lidt efteruddannelse og yderligere teoretisk viden. Fremtiden har et ubetinget krav om autentiske ledere, der er inspirator og motivator for medarbejder, der i stigende grad vil bestå af freelancere. Som leder skal man være robust, effektiv og kunne lede i et flydende setup. I fremtiden vil der være langt mindre brug for ledelse i den nuværende form - Ledere, der leder og fordeler, ansætter og fyrer, vil inden for forholdsvis få år blive helt overflødiggjort. Som leder skal du derfor hellere i dag end i morgen spotte de fremtidige trends og starte designet af din egen jobfremtid.
♦ Ansatte
Fremtiden går fra fastansatte medarbejdere til freelancere.
Mange unge i dag ser ledere som værkførere, og den rolle bliver forsvindende lille på fremtidens arbejdsmarked. Den traditionelle virksomhedsorganisation er på vej ud. Med undtagelse af det øverste ledelseslag i nogle virksomheder, vil flere ledelseslag i ekstremt stort omfang blive fjernet fra virksomheder over hele verden. I stedet er der brug for langt mere projektledelse på et arbejdsmarked med en stadig større mængde af freelancere og færre fastansatte medarbejdere. At optimere virksomhedens ansatte har aldrig været vigtigere end nu. En flydende og langt mere fri struktur hos den enkelte medarbejder skærper kravet til den enkeltes profil, herunder ansvar og personlige niveau.

♦ Hohlway ® - vi udvikler fremtidens leder
Et intelligent business setup betyder, at man har en strategi, der udvikler den enkelte leder til fremtiden.

♦ Ubestridelig privacy
Hos Hohlway ® er man safe. Compliance er central i vores virksomhed med en stærk integritet overfor vores klienter. Vi
 er funderet i et seriøst forretningskoncept med en ubetinget fortrolighed og sikkerhed overfor hver enkelt klient. Vi tager privacy seriøst og beskytter vores klienter - deres omdømme og privatliv. Vores udviklingsprogram foregår diskret under den størst mulige privacy, hvor klienten skærmes mod enhver form for eksponering. Samlet giver det grundlaget for et gunstisk og trygt udviklingsmiljø med størst muligt udbytte.

♦ Disponer klogt
Afsæt ressourcer til, at forbedre dit aktuelle niveau og bliv fremtidens leder. 
  • ​Forandring allerede ved første møde
  • ​Vi er det foretrukne valg hos den ambitiøse leder
  • ​Fortrolig og diskret ledelsesoptimering
  • ​Gunstigt og trygt udviklingsmiljø
  • ​Vi er vejen til du bliver fremtidens leder

Firm

Hohlway ®

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72    |    

♦   Opening Hours

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Ekspertise & Commitment

Still curious about Hohlway ®

♦   About

♦   f     |      in

Powered By ClickFunnels.com