Hohlway ®

►  Ét møde og du er i gang !

 Etableringen er simpel og enkel, men samtidig dyb og fyldesgørende.
Vi tager vores klienter og deres situation seriøst. I ønsket om at skabe et optimalt forløb for hver eneste klient, indledes der med et møde, hvor vi i fortrolighed afdækker de forhold, der gør sig gældende. Gennem en åben og ærlig samtale får vi indblik i, hvor klienten er og gerne vil hen, hvorved grundlaget for at sammensætte arrangementet tilvejebringes.

♦ H
old dig ikke tilbage - at række ud efter hjælp er helt legitimt og et tegn på en moden og klog disponering. Behovet træder tydeligt frem, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende - det kan være udfordringer og problemer af forskellig art, der kræver afklaring. Mødet er berammet til 1 time, men vi har den tid og ressource, der er brug for. Det er afgørende alle forhold gennemgås, så der kan etableres et arrangement, hvor tingene hænger sammen og matcher den situation der er. Ved udviklingsforløb funderet i mere alvorlige forhold er der typisk brug for mere tid. Angiv gerne ved bestilling om dette er tilfældet eller mødet skal foregår i en ekstra rolig, tryg og fortrolig ramme, måske på en særlig udvalgt location.
Efter mødet fremlægger Hohlway ® en anbefaling til et optimalt forløb baseret på en analyse af den samlede information afgivet på mødet. Der fremlægges en slagkraftig strategi, der tilsikre frugtbar udvikling. Vi er handlings- og resultatorienteret - vi flytter teori til praksis. Anbefalingen indeholder en effektiv og balanceret plan med fokus på den eksekverende del, hvorved strategien realiseres og der opnås et virksomt forløb med markante resultater.
 Klienten godkender, måske justerer oplægget og er i gang.
 Garanti
Vores struktur er etableret for at give det bedste grundlag til etablering af et arrangement. Det tilsikres at alle forhold er belyst og drøfte inden etableringen, hvorved beslutningen er truffet på et oplyst og velfunderet grundlag.

Følsomme personoplysninger
Overbringelse af information, der falder ind under følsomme eller fortrolige personoplysninger, sker på etableringsmødet. Vi modtager ikke sådanne oplysninger via dette website eller anførte kontaktmail.
 Holistisk Helbredskonsultation Call and Response™- Konsulent- og rådgivningsydelser, samt akut hjælp påkræver ikke et etableringsmøde og kan bookes direkte.

Firm

Hohlway ®

Main Office | Tuborg Nord
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup, Denmark

Contact

All inquiries, contact our main office
☎   70 27 27 72    |    

♦   Opening Hours

General Terms

♦   Terms of Business

♦   Privacy

♦   Ekspertise & Commitment

Still curious about Hohlway ®

♦   About

♦   f     |      in

Powered By ClickFunnels.com